Публічний договір на замовлення, придбання, продаж та доставку Товарів

Цей договір між ФОП Коваль Сергій Юрійович, в подальшому «Виконавець» та будь-якою особою - замовником послуг на інтернет-сайті, в подальшому - «Замовник». Цей Договір є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів, а також продажу Товарів за допомогою "віртуальної вітрини" інтернет-сайта www.zhengal.com.ua. Цей договір є змішаним договором відповідно до частини 2 статті 628 ЦК України. До правовідносин за даним договором застосовуються положення параграфу 2 глави 54 ЦК України та положення глави 68 ЦК України.

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Виконавець оприлюднює цей договір, який є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних та юридичних осіб відповідно до ст.633 ЦК України. 
1.2. Ця публічна оферта (в подальшому - «Оферта») визначає всі істотні умови договору між Виконавець та особою, яка акцептує Оферту.
1.3. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою або юридичною особою на території України, яка має намір замовити товар за допомогою інтернет-сайта, інформація про який розміщена на сайті www.zhengal.com.ua
1.4. Замовник беззаперечно приймає всі умови, які містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі та без виключень).
1.5. У випадку прийняття умов цього Договору, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт Оферти, набуває статусу Замовника. Акцептом є факт  замовлення товарів на сайті www.zhengal.com.ua та/або  замовлення товарів за телефоном.
1.6. Оферта, всі додатки до неї, а також вся додаткова інформація про товари, оприлюднена на сайті www.zhengal.com.ua.

2. СТАТУС ІНТЕРНЕТ-САЙТУ
2.1. Інтернет-сайт  www.zhengal.com.ua належить ФОП Коваль С.Ю. та призначений для надання інформації та організації дистанційного засобу замовлення товарів через мережу Інтернет.
2.2. Інтернет-сайт не вимагає від Замовника спеціальних дій для використання ресурсу інтернет-сайту для огляду та оформлення замовлення товару, таких як реєстрація та укладання договору використання ресурсу інтернет-сайту. Однак реєстрація на сайті є необхідною умовою для отримання Замовником особливих умов замовлення товарів, або спрощення процедури оформлення замовлень.
2.3. Інтернет-сайт не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Замовником при оформлені замовлення, в тому числі за зміст та достовірність персональних даних особи.

3. СТАТУС ЗАМОВНИКА 
3.1. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «ПІБ» та «Адреса доставки», Виконавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.
3.2. Замовник підтверджує свою згоду з умовами, які встановлені цим Договором, при оформлені замовлення на сайті та/або по телефону.
3.3. Використання ресурсу інтернет-сайта для огляду та вибору товару, а також оформлення замовлення є для Замовника безкоштовним.
3.4. Товар замовляється Замовником виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ 
4.1. На підставі замовлень Замовника, Виконавець здійснює формування замовлення та продає Замовнику товари у відповідності із умовами та за цінами, встановленими на сторінках інтернет-сайта, з врахуванням особливостей, що викладені нижче.
4.2. Доставка товарів, які були замовлені та придбані Замовником, здійснюється Виконавцем або третьою особою (Перевізником) за дорученням Виконавця. Замовник має право забрати (отримати) товар самостійно. Замовнику при оформлені замовлення надається право вибору способу доставки.
4.3. Фізична або юридична особа вважається такою, яка прийняла всі умови Оферти (акцепт Оферти) в повному обсязі та без виключень з моменту вказаного в п. 1.5. цього Договору. У випадку акцепту Оферти одним з вищезазначених способів, фізична або юридична особа вважається такою, що уклала з Виконавцем даний договір та набуває статусу Замовника.
4.4. Для виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.
4.5. Виконавець має право передати виконання зобов’язань за цим договором іншій особі (замісникові) повністю або в частині на вибір Виконавця.
4.6. Сторони домовились, що Виконавець виконав свої зобов’язання за цим договором після передачі (отримання) Замовнику замовлених Товарів.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
5.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Оферти (особа, яка здійснила акцепт Оферти) у відповідності до п.4.2. Оферти.
5.2. Інтернет-сайт - сайт, що має адресу в мережі Інтернету www.zhengal.com.ua, який належить ФОП Коваль С.Ю. та призначений для надання інформації та оформлення замовлення товарів (та/ або оформлення доручення на придбання та доставку товарів) Замовнику на підставі цієї Оферти
5.3. Сайт – інтернет-сайт, що має адресу в мережі Інтернету www.zhengal.com.ua.
5.4. Каталог – інформація про товари, які розміщені на сторінках (розділах) інтернет-сайту.
5.5. Товар:
5.5.1. непідакцизні продовольчі, побутові та непродовольчі товари, інформація про які розміщена на сторінках інтернет-сайту.
5.6. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його та доставку, яке оформлене в інтернет-супермаркеті та/або доручення на придбання та доставку товару у роздрібній мережі (магазині).
5.7. Місце виконання договору – місце (адреса), зазначена Замовником, за якою доставляється товар Замовнику, або адреса узгоджена з Виконавцем, у випадку самостійного вивозу товарів або відмови Замовника від доставки товару.
5.8. Представник Замовника – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення (доручення) або інший документ, що свідчить про укладання договору з Виконавцем, Представник юридичної особи, крім вищезазначеного документу, зобов’язаний пред’явити довіреність на отримання товару та паспорт.
5.9. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за договором обов’язки по доставці товару до пункту призначення, зазначеного Замовником, а також видати товар Замовнику.
5.10 Інтернет-оплата – оплата з використанням електронних грошей, платіжних сервісів у мережі інтернет та систем інтернет-еквайрінгу банків та платіжних систем, агрегаторів платіжних систем.

6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Замовник може оформити замовлення самостійно на сайті  або за телефонами, зазначеними на сайті, на умовах даного Договору.
6.2. При оформлені замовлення на сайті Замовник зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:
•    П.І.Б. (для фізичних осіб) або повне найменування, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
•    адресу доставки Товару;
•    контактний телефон;
•    електронну пошту (за бажанням).      
6.3. Волевиявлення Замовника здійснюється шляхом внесення останнім відповідних даних у форму замовлення на сайті або подачі замовлення за телефонами.
6.4. Інтернет-сайт та Виконавець можуть здійснювати редагування інформації замовлення та інформації про Замовника для уточнення лише за згодою Замовника.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР 
7.1. Товар представлений на сайті через фото- та/або відео-зразки та/або опис товару, в разі відсутності його зображення. Зображення товару на Сайті не завжди можуть відповідати фактичним через зміни дизайну упаковки виробником, але зі збереженням всіх якісних і кількісних характеристик товару.
7.2. Кожний фото- та/або відео-зразок супроводжується текстовою інформацією: найменування, розміри (при необхідності), інформаційною ціною (яка може включати вартість доставки та вартість інших послуг, які надаються Виконавцем) та описом товару.
7.3. Всі інформаційні матеріали, які представлені в інтернет-супермаркеті, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Замовника питань, які стосуються властивостей, характеристик товару та іншого, Замовник повинен, перед оформленням замовлення, звернутися до інтернет-сайту за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про товар.
7.4. За проханням Замовника інтернет-сайт зобов’язаний сприяти в надані (по телефону або через електрону пошту) інформації, необхідної та достатньої, з точки зору Замовника для прийняття ним рішення про придбання товару (та/або надання доручення на придбання та доставку товару).
7.5. Замовник повідомлений про те, що придбаває товар із знижкою, у зв’язку із його недоліками (дефектами), позбавляється права посилатися на них в подальшому.
7.6. Замовник повідомлений про те, що товар, зазначений у рахунку окремими позиціями у будь-якому випадку не є комплектом.

8. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ 
8.1. Замовник вправі оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на сторінках інтернет-сайту. Кожний товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного товару у випадку проведення акцій, зняття товару з продажу та інше. Замовлення (доручення на придбання та доставку товару) може бути оформлене Замовником за телефонами, зазначеними на сайті, або оформлене самостійно за допомогою "електронної корзини" на сайті.

8.2. Після оформлення замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товару) представник інтернет-сайту на контактний телефон Замовника відправляє повідомлення з підтвердженням прийняття замовлення, а у разі, якщо Замовник вказав E-mail, йому на E-mail приходить повідомлення, що містить рахунок із зазначенням найменування, розміру, ціни вибраного товару та загальної суми замовлення. Отримання повідомлення та/або повідомлення на E-mail Замовником є підтвердженням прийняття замовлення. В подальшому представник інтернет-сайту може зв’язатися з Замовником (по телефону або через електрону пошту) для уточнення інформації щодо умов замовлення та доставки.
8.3. При неможливості замовлення, придбання та доставки товару (та/або виконання доручення на придбання та доставку товару) представник інтернет-сайта зобов’язаний довести це до відома Замовника (по телефону або через електронну пошту).
8.4. При відсутності товару Замовник вправі замінити його іншим товаром або анулювати замовлення.
8.5. Замовлення обробляється з моменту його отримання.
8.6. Строк виконання замовлення на продаж, придбання та доставку товару зазначається в рахунку та відповідно до заявки Замовника, що подана через інтернет-супермаркет в порядку вказаному в п.6 цього Договору.

9. ЦІНА ТОВАРУ 
9.1. Ціна товару на сторінках інтернет-сайта зазначається в гривнях за одиницю товару та/або одиницю виміру та є інформаційною.
9.2. Зазначена на сайті ціна товару може бути змінена Виконавцем та/або інтернет-сайтом в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлений Замовником товар не підлягає зміні, якщо він підлягає доставці протягом 6 годин з моменту оформлення замовлення. В разі, коли виконання замовлення Замовника (доставка) здійснюється за замовленням Замовника, поданим згідно статті 6 цього Договору, після 18 години 00 хвилин, поточного дня, ціна Товару може бути змінена в односторонньому порядку відповідно до ціни наступного дня (відповідно до щоденної зміни ціни товарів, або зміни ціни у роздрібній мережі та магазині).
9.3. Повна вартість замовлення складається із:
- вартості послуг з доставки та виконання доручення у відповідних замовленнях.
9.4. Детальна інформація про каталожну вартість товарів та вартість доставки товарів зазначена на сайті в розділах «Оплата» та «Доставка».

10. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ 
10.1. Порядок відшкодування витрат Виконавця у зв’язку з виконанням цього Договору та порядок оплати вартості придбаного товару, зазначений на сайті в розділі «Оплата». При необхідності порядок та умови відшкодування витрат Виконавцю з виконання доручення та оплати вартості товарів та послуг обговорюються Замовником з представником інтернет-сайту.
10.2. Відшкодування витрат Виконавця у зв’язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів та послуг здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Замовник зобов’язаний відшкодувати витрати Виконавця у зв’язку з виконанням цього Договору та оплатити вартість придбаних товарів до або в момент передачі йому замовленого товару Виконавцем або перевізником, який здійснює доставку товару. Відшкодування витрат Виконавцю у зв'язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів, також може бути проведена способом безготівкового перерахування грошових коштів (банківським переказом, оплатою за допомогою платіжних систем, через системи інтернет-еквайрингу, карткою через банківський термінал), при цьому можливі комісії фінансових посередників (банківських установ) оплачуються Замовником.
10.3. У разі оплати замовлення з використанням інтернет-оплати Замовник погоджується, що сума фактичного заказу (доставленого, виконаного) може бути меншою (за рахунок вагових товарів, узгоджених замін, оперативна наявність товару та іншого),  ніж сума попередньої оплати, проведеної на підставі попереднього замовлення товарів. Решта попередньої оплати, яка виникла при цьому, не повертається Замовнику, а є сумою авансу відповідного Замовника на наступне Замовлення, та буде зарахована як часткова оплата наступного замовлення. У будь-якому випадку цей аванс (решта попередньої оплату) буде зарахована, як часткова оплата наступного замовлення, або буде передана у власність Власника, якщо не буде використана Замовником (відсутній наступне замовлення) на протязі 370 календарних днів з моменту зарахування на рахунок. Списання авансу в оплату замовлення, або у власність Виконавця, відбувається в автоматичному режимі за згодою Сторін.
10.4.У разі неможливості виконання замовлення у повному обсязі сума попередньої оплати, отриманої з використанням інтернет-оплати, повертається Замовнику – платнику протягом 14 робочих днів з моменту отримання від нього заяви у електронному вигляді на адресу – zhengal.ua@gmail.com із зазначенням необхідних платіжних реквізитів для повернення. В іншому випадку така сума оплати зараховується як аванс Замовника на наступне замовлення та використовується у спосіб визначений п.10.4. Договору.
10.5. Розрахунки між Сторонами в рамках цього Договору здійснюються в національній валюті – гривнях.

11. ДОСТАВКА ТОВАРІВ 
11.1. Способи, порядок та строки доставки товару зазначені на сайті в розділах «Оплата» та «Доставка». Порядок та додаткові умови, відмінні від визначених у розділі «Доставка» погоджуються Замовником з представником інтернет-сайта.
11.2. Доставка товару здійснюється власними силами Виконавця відповідно до умов доставки замовленого товару, або із залученням третіх осіб (перевізника). Замовник приймає товар та здійснює його огляд та перевірку протягом не більш 7-ми (сім) хвилин з моменту передачі замовлення.
11.2.1. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Замовника з моменту передачі товару Замовнику або його Представнику шляхом підписання Сторонами  товарного чеку та/або замовлення на доставку.
11.2.2. При доставці товар передається Замовнику або Представнику.
11.3. Вартість доставки товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених товарів, адреси доставки замовлення, тарифів на доставку, які описані на сайті в розділі «Доставка» та оплачується Замовником.
11.4. Замовник зобов’язаний прийняти товар в кількості та асортименті в момент його приймання.
11.5. При отриманні товару Замовник повинен в присутності представника Виконавця перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам, що зазначені в товарному чеку та/або замовленні (дорученні) на доставку (найменування товару кількість, комплектність, тощо).
11.6. Замовник або Представник Замовника при прийманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього виду та комплектності товару.
11.7. Виконавець залишає за собою право скасувати замовлення в односторонньому порядку в разі неможливості його комплектації та доставки з причини таких обставин: повінь, землетрус, катаклізми, громадянські акції, протести, введення режиму НС, складна транспортна ситуація в регіоні доставки, несприятливі погодні умови та інших форс-мажорних обставини. У разі скасування замовлення, Замовник може самостійно поновити (або сформувати новий заказ) замовлення на сайті, при цьому він має право на безкоштовну доставку. Ми залишаємо за собою право проводити інформування Замовників про скасування замовлення шляхом електронного повідомлення за 1 годину до кінця періоду інтервалу доставки.
Виконавець не несе відповідальності за дії, операторів поштового (кур’єрського) зв’язку, пов'язані з доставкою замовлень Замовникам.
11.8. При замовлені товарів на адресу громадських установ, організацій (лікарні, учбові заклади, гуртожитки, державні установи та ін.) доставка виконується до головного входу (рецепції, під’їзду, фойє).

12. ГАРАНТІЇ НА ТОВАР 
12.1. Строк придатності Товару (-ів) встановлюється Виробником та позначається на упаковці Товару (-ів).

13. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 
13.1. Замовник вправі відмовитись від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару – в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».
13.2. Замовник не вправі відмовитися від товару належної якості.
13.3. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресами, зазначеним на сайті в розділі «Контакти».

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
14.1. Сторони несуть відповідальність передбачену діючим законодавства України та цим Договором.
14.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Замовнику внаслідок неналежного використання ним товарів, замовлених на сайті.
14.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

15. ІНШІ УМОВИ 
15.1. До правовідносин між Замовником та Виконавцем застосовується діюче законодавство України.
15.2. У випадку виникнення питань та претензій з боку Замовника він повинен звернутися до Центру обслуговування клієнтів за телефоном: +380669751811 або по e-mail: zhengal.ua@gmail.com
15.3. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту Замовником цієї Оферти, відповідно до п.1.5 Договору, та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.
15.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.
15.5. Виконавець залишає за собою право розширяти та скорочувати товарну пропозицію на сайті, регулює доступ до замовлення будь-яких товарів, а також призупинити чи припинити замовлення будь-яких товарів на власний розсуд.

16. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
16.1. При виборі товару на інтернет-сайті Замовник залишає свої персональні дані, в тому числі:
- прізвище, ім’я, по-батькові;
- адреса доставки;
- номер телефону;
- електронну адреса (e-mail).
У деяких випадках, а саме: в разі оформлення замовлення зі сплатою у дистанційний спосіб через мережу «інтернет», сайт Виконавця може проводити автоматичну реєстрацію Замовника використовуючи дані із замовлення на умовах цього Договору, про що повідомляє Замовника відповідним листом електронною поштою.  
16.2. Надаючи свої персональні дані при оформленні замовлення на Сайті, Замовник дає свою добровільну безвідкличну згоду на обробку і використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р.
16.3. Виконавець та інтернет-сайт використовують отримані Персональні дані для цілей виконання доручення та продажу товарів і надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються Виконавцем, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
16.4. Виконавець та інтернет-сайт зобов'язуються не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем та інтернет-сайтом інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами законодавства.
16.5. Якщо Замовник не бажає, щоб Виконавець та інтернет-сайт продовжував обробляти персональні дані, то Користувачеві необхідно звернутися із заявою до Замовника. В цьому випадку Замовник не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-сайта.
16.6. Замовник несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець та інтернет-сайт не несуть відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ 
ФОП Коваль Сергій Юрійович
Адреса: Київська область,
01103, м. Київ, вул. Драгомирова 14
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
ІНН 2858516510

Для отримання додаткових даних звертайтесь за реквізитами вказаними в розділі "Контакти".